Ibis biały

Ibisy widać wszędzie. Te sympatyczne ptaki można spotkać zarówno na plaży jak i na naszym osiedlu. Często widać je również w locie nad naszymi głowami. Są białe i mają długie czerwone dzioby. Ciężko podejść do nich blisko, bo wtedy uciekają lub wzbijają się do lotu.

Więcej