Szkoła Języka Polskiego im. św. Jadwigi Królowej

 Szkoły

Głównym celem szkoły jest zapoznawanie młodzieży z kulturą polską i nauką języka polskiego. Szkoła dąży do przekazania polskich wartości kulturowych i religijnych.

Program nauczania obejmuje język polski, naukę religii, historię i geografię Polski. Do pracy z dziećmi i młodzieżą zatrudniamy starannie wyselekcjonowanych nauczycieli i katechetów z doświadczeniem nabytym zarówno w Polsce jak i USA.

Zajęcia szkoły odbywają się w soboty. W tym roku szkolnym odbywają się rownież zajęcia z religi dla dzieci przystępujacych do Pierwszej Komuni Świętej. Dokładnych informacji udziela Ksiądz Stanisław Rakiej.